image 0
image 1

Anect

Spolupráce se společností Anect na tvorbě aplikačních designů pro jejich klienty v oblasti ICT (Informačních a komunikační technologie), přerostla od profesního vztahu v důvěrné partnerství a posunula DDmen do polohy stratéga, který pomáhá vytvářet positioning značky a současně realizuje její směřování. Postupným proniknutím a pochopením osobnosti značky, včetně jejích marketingových potřeb, jsme se stali tvůrci a dodavateli tiskových a interaktivních nástrojů a materiálů.

Produktové portfolio

Produktové portfolio Anectu je významným nástrojem pro prezentaci společnosti při získávání nových zakázek. Jelikož je velmi rozsáhlé, bylo nutno vytvořit funkční design, který podpoří přehlednost a umožní roztřídit samotné portfolio do osmi sekcí, s možností dle potřeb doplňovat produktové listy. Jednotlivé sekce portfolia jsou přehledně uspořádány a odděleny bitmapovými strukturami a fotografiemi.

Produktové portfolio 1Produktové portfolio 2Produktové portfolio 3Produktové portfolio 4
Corporate Webdesign

Corporate Webdesign

Webové stránky společnosti Anect důsledně vychází z Corporate identity společnosti. Design stránek neexhibuje, je podřízen logice a pohodlí uživatelů. Jednoduše řečeno, jedná se o velmi konzistentní a funkční web.

Interní komunikace

Interní komunikace

Interní komunikace je velmi efektivní nástroj pro pochopení značky a vstřebání firemní kultury. DDmen připravil systém komunikačních prvků a vyškolil více než 250 zaměstnanců společnosti. 

Podpora PR komunikace

Podpora PR komunikace

DDmen dlouhodobě podporuje Anect v jejích PR aktivitách tvorbou různorodých marketingových materiálů.